Mozambik

Mozambik se rozprostírá podél 2800 km dlouhého pobřeží na jihovýchodě Afriky. Od pobřeží se postupně zvedá do výšky 1000 m, nejvyšší vrch Monte Binga měří 2436 m. Velké množství řek teče z vysočiny na východ do Indického oceánu. Největší řekou je Zambezi. 18 % pevniny tvoří lesy a buše, 4 % orná půda a 55 % louky a pastviny. Převažující vegetací je suchá savana, kde stromy v době sucha částečně shazují listí a zazelenají se až v období dešťů (listopad – duben), kdy spadne     80% srážek. Typickými stromy jsou akáty a chlebovníky. Tráva v období sucha zhnědne a vyschne, ale během dešťů se zazelená a vyrůstá až do výšky 2 metrů. Hlavní město Maputo má cca 1,192.000 obyvatel. Země sousedí na severu s Tanzánií a Malawi, na severozápadě se Zambií, na západě se Zimbabwe a na jihozápadě s JAR a Svazijskem.

Zajímavá místa:

Maputo je hlavním městem Mozambiku se svým cca 1 milionem obyvatel, ale jelikož velké množství lidí žije ve slamech je těžké je sečíst. V Maputu je universita, katolické a anglikánské biskupství. Nádnernou památku tvoří stará portugalská pevnost z roku 1787. Pevnosti se stavěly od 15. století jako reakce na nasazení těžkých střelných zbraní a do poloviny 20. století byly obvyklé.

NP Gorongosa ve vnitrozemí Mozambiku je přístupný pouze od května do konce října. Jeden z největších parků Afriky. Množství zvěře je ale dost omezeno, proto největší atrakcí je množství vodního ptactva (220 druhů) v Urema River Floodplain (záplavová louka).

Maputo park zvaný sloní, leží na břehu řeku Maputo.

NP Marromeu leží u ústí řeky Zambezi.

NP Limpopo se nachází v provincii Gaza a tvoří spolu s NP Kruger v JAR a NP Gonarezhou v Zimbabwe mezinárodní Great Limpopo Transfrontier Park.

Beira je oblast překrásných pláží a je ideálním startovním místem pro Safari v NP Gorongosa. Klidně se dá nazvat rájem na zemi. Osamělé pláže, korálové riffy, mořské želvy kladoucí vejce do bílého písku, hejna ryb či osamělí velikáni podmořského života, tyrkysově zelený Indický oceán kouzlí nová překvapení.

Ostrovy Bazaruto, Santa-Carolina či Zalala jsou oblíbenými místy dovolené na pláži.

Dle našich informací je Mozambik vhodnější k pobytům na pláži, i když safari-parky se úspěšně rozvíjejí.